Търсене
Close this search box.

Проект Спорт #БезОтпадъци въвежда политики за превенция на замърсяването и устойчиви практики за масови спортни кампании и събития

BG Бъди активен със спечелен нов проект по Erasmus+ Sport

Новият проект на BG Бъди активен Sport #WithoutWaste / Спорт #БезОтпадъци ще обедини партньори от 6 страни от Балканския регион – България, Румъния, Унгария, Сърбия, Албания и Турция. С инициирането на този проект, сдружението ще пренесе своя опит с програмата – _Mясто България и по-конкретно идеята, възникнала от проекта Аз, Ти, Пловдив! – Чиста Европейска столица на културата 2019, за събития #БезОтпадъци, която след това се разви и на национално ниво.

Координатор – BG Бъди Активен

Партньори: ENVERÇEVKO, Турция; AJSPT Suceava (Association Sport for All Suceava)Румъния; Serbia Association Sport for all Serbia (ASFAS) Сърбия;  HSSF (Hungarian School Sports Federation) Унгария; FSHSSH (Federata Shqiptare e Sportit Shkollor), Албания.

От 2019 до 2022-ра сдружението е координирало над 150 Чисти събития в градове от цялата страна. С инициирания нов проект, BG Бъди активен ще „прехвърли“ опита си към организациите от партньорските страни като заедно ще разпространят идеята за събития #БезОтпадъци сред масови спортни организатори и образователни институции като училища и университети.

За да се гарантира експертиза, сдружението е поканило към проекта да се се присъединят два експертни партньори, които ще осигурят успешното изпълнение и устойчивост чрез споделяне на опита си: ISCA – Международна спортна и културна асоциация с дългогодишен опит в насърчаването на физическата активност на европейско ниво и Nabolagshager – пионер в изпълнение и разработване на проекти, насърчаващи зелените практики.

Проектът е пряко свързан с целите на ООН за устойчиво развитие и по-специално с цел 13: Действия в областта на климата и цел: 11 Устойчиви градове и общности, която има за цел „намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда на глава от населението на градовете, включително чрез заплащане на специални внимание към качеството на въздуха и управлението на битовите и други отпадъци“ (11.6), „значително намаляване на генерирането на отпадъци чрез предотвратяване, намаляване, рециклиране и повторна употреба“ (12.5) и „гарантиране, че хората навсякъде разполагат с необходимата информация и осведоменост за устойчиво развитие и начин на живот в хармония с природата”

Проектът е координиран за България от сдружение BG Бъди активен и e финансирани по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]