Търсене
Close this search box.

Приобщаване чрез спорт – обучения за практици

Тази година BG Бъди активен започва нов проект, координиран от Асоциация Спорт за всички / Сърбия, COOPERATION/ Inclusion through Sport for all generations/, който има за цел да насърчи социалното включване на децата чрез спортни дейности и да повиши осведомеността за важната роля на спорта в ежедневието за здравословни навици.

Проектът прави разлика между използването на спорта като образователен инструмент за работа с деца и младежи и като механизъм за насърчаване на положителни ценности и образование на спортни практици и треньори. В рамките на проекта, BG Бъди активен се включва в изследването на нагласите на треньори за създаване на по-включваща среда за децата, в обученията за подобряване на навици за социалното включване чрез спорт и в пилотиране на нови практики в България. 

Като основна част на проекта, екипът на БГ Бъди активен и треньорите от WOW GYM  и Пловдивски културен институт се включи в обучението по проекта, организирано от Association sport for all Serbia в Копаоник на 20-24 март 2024. По време на събитието се проведе обучение, което цели да направи връзката между образование и спорт основен инструмент за изграждане на  положителни ценности у треньори и деца. Практиците бяха обучени, как да работят с деца със специални нужди и да планират своите тренировки по-приобщаващо. На 18-19 май по време на БГ Бъди активен си партнира с организаторите на фестивал „Здравей, Здраве!“ за провеждане на семинар за обучители и учители за приобщаване на деца със специални потребности. По време на събитието, 22 участници (спортни треньори и треньори) от различни спортни и танцови клубове бяха инструктирани за включването на деца с увреждания в спорта, физическата активност и в ежедневните дейности като цяло. Всички те успяха да приложат знанията директно на място, като организираха обучение за участниците.

В дискусиите обаче практиците обърнаха внимание на това, че има нужда от повече подкрепа относно включването на децата със специални нужди:

  • Треньорите трябва да са достатъчно добре подготвени (практически), да познават лимитиращите фактори в зависимост от вида на увреждането и да търсят подходяща физическа активност, включваща и децата с увреждания.
  • Държавните институции трябва да организират специализирани безплатни обучения за треньори, да финансират заниманията и да предлагат на родителите с такива деца допълнителни стимули. 
  • Задължително трябва да се информират хората и да се насърчава чувство за общност и принадлежност.

Приобщаването чрез спорт е много важен процес за осигуряване на възможно най-активно и равностойно участие на хората с увреждания в обществото. Този процес дава шанс на всеки да бъде оценен и по-разбран като част от обществото. Чрез различни инструменти на социална адаптация и комуникация, се постига подобряване на менталното здраве, благополучието, емоционалната интелигентност и физическите умения.

Процесът е труден, поради множество предразсъдъци и негативни  нагласи сред хората, поради бариери в образователната система, породени от липса на адекатватна инфраструктура, липса на информация за хората с увреждания, и административни трудности, пред които са изправени близките на хора с увреждания и още много пречки. 

Преходът  трябва да започне от най-високо ниво в държавата, за да може да се осигурят адекватни условия – инфраструктурни и финансови, които да  дадат възможност на хората с увреждания да имат равен достъп до желаните от тях спортове и занимания. Необходимо е да се осигури и поле за работа на професионалистите-треньори, които да спомогнат нещата да се случват и да  приобщат деца с увреждания  към различни физически активности и спортни събития, адаптирани според спецификите на участниците.

И тук е ролята на BG Бъди активен – да повиши информираността по темата сред обществото, както и да направи анализ и препоръки за подобряване на работата на ниво “държава, институции, големи спортни организации и федерации, законови уредби”, които да насърчат както треньорите за работа с групи на хора с увреждания, така и хората с увреждания и техните близки да намират достъпни начини за включване в спорт и физическа активност за всички възрасти.
#COOPERATION  #BeActive #SportForAll

*Проектът е финансиран по Еразъм+Спорт на ЕК,  с водеща организация Association sport for all Serbia и организации от Сърбия/ BRAVO/, Босна и Херцeговина/ SSK Sarajevo/,Черна Гора / PRONA/ и България/ BG Be active/

Проектът “Cooperation” е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]