MOVE Week получава подкрепата на европейския комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта

Седмицата на движението и спорта получава подкрепата на европейския комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта

Комисар Андрула Василиу говори за предизвикателствата в областта на спорта и физическата активност, пред които се изправя Европейската комисия. С оглед насърчаване на укрепващата здравето физическа активност на европейските граждани тя представя инициативата на европейската комисия и отново заявява подкрепата ѝ за Седмицата на движението и спорта 2013г.

Второто издание на Седмицата на движението и спорта ще се организира в цяла Европа от 7-ми до 13-ти октомври. Какво е вашето мнение за тази инициатива, която има за цел повишаването на осведомеността и ангажира  повече граждани в областта на спорта и физическата активност?

Твърдо подкрепям тази инициатива, съфинансирана от Европейската комисия. Тя показва ползите от поддържането на добра форма и насърчава хората от всички възрастови групи да бъдат физически по-активни  в ежедневието си. Значението на активния и здравословен начин на живот и социалните и икономически ползи от него трябва да се подчертават  постоянно. Седмицата на движението и спорта е чудесна възможност да се повиши осведомеността на европейските граждани. Планирана е добре, с оригинални идеи и се основава на успешния опит  от миналото – имам предвид контактните точки, които организират събития за Седмицата, на училищно, организационно, общинско или национално ниво. Очаквам с нетърпение да видим как събитието се изкачва на европейско ниво за първи път.

Препоръката на Съвета, относно насърчаването на укрепващата здравето физическа активност, бе наскоро представена от Комисията. Можете ли да ни кажете нещо повече за тази инициатива?

В действителност  Комисията прие първото по рода си предложение за препоръка на съвета в областта на спорта на 28 август. Това предложение е важно главно за насърчаване на хората към укрепваща здравето физическа активност, накратко УЗФА. Ние предложихме на държавите членки да вземат под внимание всички сектори на политиката, които могат да предоставят възможност на гражданите да бъдат или да започнат да са физически активни – тези на спорта, здравеопазването, образованието и градоустройството. Също така предложихме да се изгради структура, чрез която държавите членки да могат да сравняват развитието и да определят тенденциите относно усилията, които се полагат за насърчаване укрепващата здравето физическа активност сред хората. Страните членки ще започнат да обсъждат идеите на Комисията този месец (септември); в идеалния случай Съветът ще приеме списъка с идеите преди края на годината. Хубаво е, че литовското председателството подкрепя изцяло инициативата и  се стреми да гарантира напредък по този въпрос.

През 2014 година ще се създаде програмата Еразъм+, в която спортът е  изцяло интегриран. Кои ще са водещите приоритети в тази дългоочаквана програма и какви са приоритетите по отношение на масовия спорт?

 Всъщност 2014 ще бъде първата година на Еразъм+ – новата европейска програма за образование, обучение и спорт за младежта. На спорта е посветена специална глава, което ще ни даде възможност да подкрепим масовия спорт като цяло. Ще се стремим да се справим с проблемите във връзка с почтеността в спорта като допинг, предварително уговаряне на мачове и насилие, както и всички видове нетолерантност и дискриминация. Програмата ще подкрепя доброто управление и мениджмънт в спорта, двойните кариери на атлетите и ще подпомага благотворителните дейности в спорта. Нашата цел е да подкрепим общественото приобщаване чрез спорта, равнопоставеността на хората и да засилим интереса към важността на укрепващата здравето физическа активност. Тези цели ще бъдат постигнати по много различни начини, включително проекти за сътрудничество между партньори от различни страни, европейски спортни събития с нестопанска цел с участието на различни страни  и засилване на доказателствената основа за създаване на политика и диалог със заинтересованите  европейски страни.

Понастоящем разработваме стратегии , които ще ни обяснят как да извлечем максимална полза от тази програма. Иска ми се те да са лесни и удобни за потребителите, за да можем да насърчим колкото е възможно повече организации за масов спорт, които да се включат в този проект. Бюджетът за спорт ще бъде значително по голям от този, който беше разпределен в предходните години за подготвителни дейности, което създава нови възможности за много спортни организации. Съответната  информация ще бъде редовно публикувана на спортната интернет страница на Комисията.

Често заявявате, че силно желаете да организирате Европейска седмица на спорта през 2015г. Може ли Седмицата на движението и спорта – 2013 да послужи за проверка на тази перспектива?

Дейностите за организирането на първата по рода си Европейска седмица на спорта трябва да се разглеждат в контекста на неотдавнашните действия за популяризиране на спорта и укрепващата здравето физическа активност, особено заключенията на Съвета за УЗФА от 2012г., предложението за препоръка на Съвета относно насърчаването на укрепващата здравето физическа активност, предварителните проекти и главата за спорт в Еразъм+. Една нова широкомащабна европейска инициатива би доразвила съществуващата добра практика и би трябвало да вземе предвид установените концепции и идеи, които са се доказали като ефективни. Вярвам в това и това е, което Съветът поиска от Комисията в миналогодишните заключения за УЗФА. Вече съществуващите  инициативи като Седмицата на движението и спорта ще бъдат изключително важни при окончателното оформяне на концепцията за Европейската седмица.

Поради тази причина моите служби и аз засилихме диалога със заинтересованите страни, включително Международната асоциация за спорт и култура, които имат опит в организирането на широкомащабни кампании за подобряване на разбирането за значението на спорта. Ще продължим да обсъждаме концепцията със съответните заинтересовани страни с цел поставяне на началото на Европейската седмица на спорта през следващата година и провеждане на първата истинска Европейска седмица на спорта през 2015г. Тяхната всеотдайност в подкрепата на инициативата в рамките на целия Европейски съюз ще бъде от решаващо значение за успеха.

Интервюто е осъществено със съдействието на Sport and Citizenship

Източник: www.nowwemove.com

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]