Търсене
Close this search box.

MOVE Transfer Europe – China

Move Transfer Europe China

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

MOVE Transfer (Трансфер на движението) Европа – Китай е проект, иницииран от Международната асоциация за спорт и култура (International Sport and Culture Association), световна организация, която работи за натрупване и разпространение на добри практики в областта на спорта и идеята той да бъде достъпен за всички. Чрез международен обмен на тези практики, инициативата се фокусира върху насърчаване на организационното развитие и изграждане на капацитет, както и засилване на взаимните отношения в културата и спорта между организации от Европа и Китай. Проектът се осъществява в период от 17 месеца (юни 2019 г. – ноември 2020 г.) и се състои от група, наброяваща 50 лидери (организационни мениджъри, персонал, треньори и доброволци), като 25 от тох са от Европа и 25 от Китай. В проекта са включени 18 държави, всички от които са убедени, че спортът и физическата активност допринасят за здравето на гражданите, междукултурния диалог и взаимните отношения между хората и нациите.

Проектът MOVE Transfer Европа – Китай развива индивидуални компетенции и организационни мрежи, които ще стимулират спортното участие и взаимоотношенията между Китай и ЕС в посоките на:

  • Открити пространства (природа и градски зони) с акцент върху колоездене, бягане, разходки, туризъм, градски пространства, улесняващи активен начин на живот
  • Спортни клубове, включващи танци и гимнастика за всички възрастови групи, с включен специален акцент върху активното остаряване
  • Активни училища – извънучилищни физически занимания, училищни спортни събития и активен транспорт

БГ Бъди активен участва в проекта, като работи по темата „Активни училища“ и чрез своя ангажимент се стреми да сподели най-добрите си примери за работа с училища в България. С нетърпение очакваме да внесем нови практики от нашите китайски партньори и да направим повече деца в страната здрави и физически активни. Партньорите вече се срещнаха в Будапеща през октомври 2019 г. за да дадат старт на проекта и продължават да поддържат връзка, за да обсъждат различни аспекти на насърчаване на физическата активност в своята страна. Ласка Ненова, Биляна Милева и Влад Федоров от БГ Бъди активен представиха българската страна и изложиха своите идеи. Ще бъдат организирани допълнителни учебни посещения между китайските и европейските партньори, за да се опознаят по-добре и да научат повече за опита на другия в тази област. Очаква се проектът да приключи с финалната конференция в Китай.

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

MOVE Transfer Europe – China is the project initiated by International Sport and Culture Association (Denmark), a worldwide organisation that works to accumulate and spread good practices the field of grassroots sport. By exchanging these practices internationally, the initiative focuses on fostering the organizational development and capacity building, as well as strengthening mutual relations in culture and sport between organisations from Europe and China. The 17 months (June 2019 – November 2020) project consists of a group of 50 leaders (organisational managers, staff, coaches and volunteers), 25 from Europe and 25 from China from 18 countries who are all convinced that sport and physical activity contribute to the health of citizens and strengthen intercultural dialogue and mutual relations among people and nations.

The MOVE Transfer Europe – China project is developing individual competencies and organisational networks that will drive sport participation and mutual relations forward between China and the EU in the setting of:

  • Outdoor spaces (nature and urban areas) with focus on recreational cycling, running, walking, hiking, urban spaces assisting an active lifestyle
  • Sport clubs including dance and gymnastics for all age groups including special focus on active aging
  • Active Schools – after school physical activities, school sport events and active transportation

BG Be Active is participating in the Active Schools pillar of the project, and through its engagement is seeking to share its best examples of working with schools in Bulgaria. We are also looking forward to importing new practices from our Chinese partners and to making more kids in the country healthy and physically active. The partners have already met in Budapest in October 2019 for the kick-off of the project, and continue staying in touch for discussing different aspects of physical activity promotion in their country. Further study visits are going to be arranged between the Chinese and European partners to get to know each other better and learn more about each other’s experience in the field. The project is expected to end with the final conference in China.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_single_image image=“15391″ img_size=“large“ alignment=“center“ onclick=“link_image“][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_single_image image=“15392″ img_size=“medium“ alignment=“center“ onclick=“link_image“][vc_single_image image=“15401″ img_size=“medium“ alignment=“center“ onclick=“link_image“][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]