Търсене
Close this search box.

Какво е физическа грамотност?

Физическата грамотност са уменията и качествата, които индивидите демонстрират чрез физическа активност и движение през целия си жизнен път. Това може да се разбере като процес и като резултат, който индивидите преследват чрез взаимодействие на своето физическо, емоционално, социално и когнитивно обучение. Има 4 взаимосвързани области, които подпомагат цялостното развитие на физическата грамотност, и които помогнат на всички поколения да водят активен, здравословен и пълноценен начин на живот.

  • Същността на физическото обучение се състои в това да придобиете различни умения за движение, да бъдат прилагани различни комбинации от от тях, манипулирайки тялото си и различни предмети.
  • Областта на емоционалното обучение засяга това, индивидът да се научи да придобива удовлетворение, самочувствие, увереност, мотивация и удоволствие от различни преживявания на движението, да управлява физическите си реакции, като умора или болка.
  • Областта на социалното обучение включва използване на естествената среда за свързване с останалите чрез движение и физическа активност, водене на други в съвместно, етично и приобщаващо поведение при физическа активност и демонстриране на честна игра и етично поведение в различни физически дейности и среди.
  • Областта на когнитивното обучение включва вземане на подходящи решения, придържане към правилата и прилагане на тактики в рамките на играта.
Physical Literacy of Life (Живот с физическа грамотност) е проект, иницииран от Международната асоциация за спорт и култура (ISCA-International Sport and Culture Association), който цели да създаде физическа грамотност, да бъде ключов компонент по време на обучението чрез физическо възпитание, активност и спорт живота на европейските граждани.

Партньорите по проекта са от различни сектори – образователни и изследователски центрове, (Факултет по човешка кинетика (FMH), Лисабонски университет, Португалия / Университет на Страсбург, Франция / Университет Macquarie, Австралия / Steno Health Promotion Research (SHPR), Дания), национални спортни асоциации (Unio Barcelonina d’Associacions Esportives (UBAE), Испания / Спортен съюз на Словения (SUS), Словения / БГ Бъди Активен, България / DGI, Дания) и международни спортни организации (Международна асоциация за спорт и култура, Дания / Европейска асоциация по физическо възпитание (EUPEA), Швейцария / Международна асоциация за физическа грамотност (IPLA), Великобритания).

Партньорите от „Физическа грамотност за живот“ започнаха нов начин за определяне на физическата грамотност, който може да бъде преведен на различни езици, като се започне с европейските езици. Предишните дефиниции са били трудни за превръщане в различни начини на различни езици за описване на цялостно образование и физическо движение, смятат те. Следователно терминологията трябва да бъде ясна, лесна за разбиране и да включва четирите измерения, които според тях са в основата на концепцията: физическата, когнитивната, социалната и емоционалната сфера на физическата грамотност. По проекта са създдени ресурси, инфографики и видеа на всички езици.
Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]