Търсене
Close this search box.

ДГ “Ален мак” Харманли – най-активната детска градина взела участие в инициативата “Активно предизвикателство за училища”

Детска градина „Ален мак“, град Харманли е известна със своята дългогодишна дейност и авторитет. Това дава право на екипа да се гордее, да защитава постигнатото и да поддържа стремежа за създаване на все по – добри условия за образование и възпитание на децата. През всичките години от създаването си и до сега, приоритети в педагогическата дейност на детското заведение, са възпитаване на децата в дух на родолюбие чрез съхраняване на българските традиции и толерантност и уважение към всички етноси .

В днешния ден, ще ви срещнем с основния двигател на спортните инициативи на детската градина Наталия Василева, която мотивира своите възпитаници да спортуват по различен начин през цялата година.

За нас Наталия е пример, който заслужава да бъде споделен.

Какво е детската градина през очите на един човек роден, за да бъде учител:

Представете се накратко – каква длъжност заемате и от колко години? 

Здравейте! Казвам се Наталия Василева и съм учител в ДГ „Ален мак“. Общия ми педагогически стаж е седем години.

Каква е мисията на детската градина, в какви допълнителни инициативи се включвате? 

Ежедневната мисия на ДГ „Ален мак“ е да утвърждава съвременни иновативни модели за качествено европейско предучилищно образование в детската градина, осигуряващо възможности за пълноценна социална реализация и оптимално компетентно развитие на всяко дете с ангажираната подкрепа на семейството и местната общност.

Целта на детската градина винаги е била да се утвърди като конкурентоспособна образователна институция, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване, което ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.

И не е случайно избрано мотото на детската градина: „Ръка за ръка с всяко дете“, от което ясно прозира индивидуалният подход към децата от първата крачка в яслена група до изпращането им в първи клас.

Образователната институция, в която работя се е включвала в различни инициативи, сред които: “Седмица на голямото четене“,   „ Ден на европейските автори“, Национални програми, Европейски проекти и мини проекти по групи, с идеята да се удовлетворяват  индивидуалните потребности на децата. Екипът на ДГ „Ален мак“ участва от 2016 година в „Европейски ден на спорта в училище“. С огромно старание и с внимание към всеки детайл, подготвяме този спортен празник, който с годините се  превърна в празник, не само за децата, а и в празник за родители и общността на целия град. 

С радост и удовлетворение приехме наградата за най-активна детска градина за 2022 г. на Сдружение „БГ Бъди активен“. Тя е естествен резултат от години наред целенасочен труд на целия екип на ДГ „Ален мак“ в посока физическа активност сред подрастващите.

     

По какъв начин насърчавате физическата активност и здравословния начин на живот на децата в учебното заведение?

Детската градина разполага с екип от медицински сестри, които ежедневно полагат грижи за здравословното състояние на децата. 

Много внимателно се подбира и контролира ежедневното меню на нашите възпитаници.

Разбира се, провеждаме  утринната гимнастика и ситуациите по физическо, заложени в учебната програма и годишния план на ДГ „Ален мак“.        

В градината активности развиват и външни специалисти, които водят допълнителни дейности по народни танци, модерен балет и спорт.

 

Каква е Вашата лична мотивация да организирате различни спортни празници и дейности за децата?

Моята лична мотивация като координатор на различни спортни мероприятия е подобряване на физическата активност, физическото и психическото здраве и двигателната култура сред деца и възрастни. 

И в тази връзка, такава е не само моята лична мотивация, ами и мотивацията на директора на ДГ „Ален мак“- г-жа Чолева и на всички колеги, родители и граждани, които  подкрепят тези инициативи.  В какви други наши инициативи сте се включвали през годините?

Други инициативи, в които се включваме ежегодно са Европейски ден на спорта, MOVE Week, “Ден без асансьори“, „Искам да съм полезен….рециклирай ме!“, „Заедно за природата“, в проекта „Активни квартали“.

 

Тази година се включваме в още две нови инициативи в тази посока, а именно: 

 

  1. „Активно предизвикателство за училища“, в което всеки месец предизвикваме децата с интересни активности 
  2. Влезнахме и в „Зеления кръг“ , като станахме част от Програма „Екоучилища“ в България. 
  3. Подготвяме проект  на МОСВ и ПУДООС, който освен екологично възпитание включва и организирана физическа активност, съвместно с различни заинтересовани страни.Колко години поред участва детската градина в Европейски ден на спорта и средно колко деца ангажирате? Кое е най-важното нещо, което Ви носи участието в Европейски ден на спорта?

Участваме от самото начало на Европейски ден на спорта и през годините ни е носело щастие, емоция, удовлетвореност, надежда за утрешния ден!

 

Според Вас, кое е това, което води до позитивна промяна в поведение, нагласи, знания относно нуждата от физическа активност при децата?

Основното е ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР!

Татковците трябва да научат децата да карат колело, да играят футбол. Майките да играят с тях на ластик, на дама. Учителите и директорите да организират подходящи активности за всички и т. н.

 

Имате ли нови идеи и предизвикателства свързани със здравословния начин на живот и физическата активност на децата в детската градина?

 Разбира се! С моите колеги генерираме ежедневно идеи в тази посока.

През тази година ще акцентираме върху това, че физическата активност може да бъде иновативна. На пролет предвиждаме много голям Фестивал на науката, който е част от проекта „Ние градим своите знания, умения, разбирането си за света около нас чрез STEAM”, финансиран по програма Erasmus +. 

Имате ли желание да участвате в други подобни инициативи?

Разбира се! На драго сърце!

 

Отправете покана към Ваши колеги, които четат интервюто – да се включват по-активно и да последват примера на ДГ „Ален Мак“, Харманли.

Колеги, БЪДЕТЕ АКТИВНИ! Участвайте в различни инициативи, организирайте различни мероприятия за деца, за родители, за колеги.  Мислете за това като инвестиция в бъдещето! Инвестиция с добавена стойност физическо, психическо и интелектуално развитие на нашите деца!

Инициатива “Активно предизвикателство за училища” се фокусира върху редовно насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот сред ученици. Всеки месец училищата са поканени да реализират по едно предизвикателство, което помага децата да остават активни през цялата учебна година. Инициативата е координирана от сдружение “Спортът за образование и здраве” (DES / Испания) и е финансирана по програма Еразъм+ на Европейската комисия. 

 

#MovingSchoolChallenger Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]