Търсене
Close this search box.

Спорт обединяващ поколенията: бариери и принципи за насърчаване на физическа активност между поколения

На 29 септември 2023, повече от 700 училища се включиха в поредното издание на Европейски ден на спорта в училище. Макар насочено към децата в училища, събитието всяка година демонстрира алтернативни начини за това, как ученици могат да спортуват заедно с учители и родители. Събитието е един от най-вдъхновяващите примери за физическа активност, приемственост и традиции между поколения.

Тази година БГ Бъди активен се включи като партньор по проекта, съвместно с организации от други държави, за насърчаване на физическа активност между поколенията. В рамките на проекта Спорт обединяващ поколенията, партньорите завършиха една от първите стъпки, които ще осигурят успешното изпълнение на програмата: „Изследване на добри практики за физическа активност между поколенията“. Целта на това изследване е да подготви основата за устойчива и иновативна програма за обединяване на поколенията чрез движение и физическа активност (GUM). Проучването идентифицира предпоставките за насърчаване на физическа активност между поколенията. Партньорите по проекта подбраха най-добри практики в областта на физическа активност между поколения от 7 държави в Европа, като изследваха какво прави тези примери „добри“, бариерите, които трябваше да преодолеят, техните основни резултати, всяка постигната промяна/въздействие и модели на промяна на поведението, забелязани след интервенциите.  

БГБА представи практиката за дейностите между поколения чрез физическа активност, игри, традиции и т.н. Вярваме, че това проучване ще подпомогне за добър старт и успешно изпълнение на програмата в България. Ще използваме това проучване в предстоящите ни дейности през 2024 година. Според проучването, основните бариери и предизвикателства в България са свързани предимно с налично време, логистика, наличен бюджет/финансиране, доброволци и мотивация. Освен това ангажираността на заинтересованите страни е аспект, който не бива да се пренебрегва като устойчивост на програма. 

Основните принципи за успех на програми, насърчаващи физическа активност между поколенията включват:

  • Комбинирано обучение: обединение на две различни дейности работи много добре; например комбиниране на музика и движение.
  • Създаване на система за приятелство: участниците се чувстват по-ангажирани, ако има приятелска система. 
  • Съвместно създаване на дейности: насочването на участниците да създават съвместно дейност има добро въздействие върху успешното изпълнение. 
  • Набори от инструменти, рекламни материали и работа в мрежа: други елементи за успешните програми/дейности са инструменти, рекламни материали, правилно планиране и възможности за работа в мрежа. 
  • Междусекторно обучение помага за изграждането на доверие сред сътрудничещите партии.

Цялото изследване може да се намери тук.

Партньори по проекта са: International Sport and Culture Association / Дания (координатор), Youth Sport Trust (UK), Sports Union Slovenia (Словения), BG Be Active (България), Deporte Para La Educacion Y La Salud (DES) (Испания), Stichting Hanzehogeschool Groningen (Hanze) (Нидерландия) и Azur Sport Sante (Франция).

Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за т

Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]