Търсене
Close this search box.

ПЪРВИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИ КВАРТАЛИ“ Е ГОТОВ

Настоящото изследвнане, което е първият планиран продукт по проекта „Активни квартали“ събира успешни истории за плейсмейкинг от България и Норвегия, за да изгради разбиране за това как общностите са взаимосвързани с техните публични пространства и тяхното чувство за споделена собственост върху техните градове и публичните им пространства като част от проекта „Квартална демокрация в градските общности“.

Въз основа на проучвания и интервюта с плейсмейкъри от България и Норвегия, ние проучихме основните тенденции на плейсмейкинг в двете страни и идентифицирахме предизвикателства и възможности за неговото прилагане.

Вярваме, че предложените примери за плейсмейкинг, ще ви вдъхновят и ще ви стимулрират да се свържете с хора и обществени групи места и да прилагате този по нов начин на обвързване на общности, техните нужди и локациите, с които те се асоциират.

Автори на разработката:

 • Ким Вегер – Наболагсхагер
 • Лаура Мартинес Изкиердо – Наболагсхагер

Сътрудници:

 • Мария Стефанова – БГ Бъди активен
 • Владислав Федоров – БГ Бъди активен
 • Гергана Ангелова – БГ Бъди активен

Куриране и редактиране:

 • Лаура Мартинес Изкиердо – Наболагсхагер

Изследването на български език може да свалите от тук.

Изследването на английски език може да свалите от тук.

The first product of the project Active Neighborhoods – A Study of Success in Bulgaria and Norway is ready and available in Bulgarian and English languages.

his document gathers successful placemaking stories from Bulgaria and Norway to build an understanding of how communities are interconnected with their public spaces and their sense of shared ownership of their cities and its public spaces as part of the project „Neighborhood Democracy in Urban Communities“. Based on desk research and interviews with placemakers from Bulgaria and Norway, we investigated the main placemaking trends in both countries and identified challenges and opportunities for placemaking.

We hope you will enjoy wandering through this document and we hope these placemaking stories inspire you, like they have inspired us, to connect to people and public places in a new way.
Authors:

 • Kim Weger – Nabolagshager AS
 • Laura Martinez Izquierdo – Nabolagshager AS

Contributors:

 • Maria Stefanova – BG Be Active
 • Vladislav Fedorov – BG Be Active
 • Gergana Angelova – BG Be Active

Curation & editing:

 • Laura Martinez Izquierdo – Nabolagshager AS

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 159 560.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]