Каква е разликата между Образование ЗА, ОТ и ЧРЕЗ Спорт?

Move and learn наръчник

Много социолози определят спорта като „глобален социален фактор“, който притежава и ражда ценности. Важно е обаче да се направи разлика между това какво представлява спорта като социален фактор и какво е значението на спорта и физическата активност като образователно средство. Като за начало е нужно наличието на образователни цели, които лицата, участващи в процеса, да споделят. Когато най-важен е стремежът към образование, тогава се проявява образователната функция на спорта. Нужно е да се разграничат едно от друго образованието ЗА, ОТ и ЧРЕЗ спорт. В тази част, въпросните страни ще бъдат подробно обяснени. Самият подход е бил разработен от Хенинг Айхберг.

Приложената таблица разяснява главните разлики между трите подхода:

Образование За Спорт

Главен приоритет на голям брой клубове по традиционни спортове са постиженията. Това описва метода на Образование ЗА Спорт, чиято главна цел е усъвършенстването на определени качества от гледна точка на спортните постижения. Образованието за спорт се занимава с развиването на умения, свързани със самия спорт. Следователно, неговата единствена цел е усъвършенстването на тези лични умения, които помагат за подобряването на физическите постижения. Обикновено, Образованието за Спорт е свързано с широк спектър от състезателни спортове. Ето защо този принцип не се радва на висок интерес в контекста на неформалното образование.

Образование ОТ Спорт

Образованието ОТ Спорт е по-сложен процес, който включва определени амбиции, като например стремежа към обсъждането на здравословни проблеми и физическо здраве. В този случай, учебните цели не са напълно загърбени, но са по-скоро на заден план. Методът се концентрира върху спортното мислене и физическото благосъстояние на обществото. Чрез спорт, упражнения и физическа активност той засяга социални каузи като здраве, добро физическо състояние, обществено благосъстояние и социално приобщаване.

Предполага се, че чрез практикуването на различни спортове хората научават повече за здравословния начин на живот и по този начин обогатяват осведомеността си за въпросния проблем като цяло.

Образование ЧРЕЗ Спорт (ОЧС)

Методът ОЧС е по-задълбочен от гледна точка на своите цели и очакваните резултати. Ето защо той трябва да бъде разглеждан на холистично ниво, когато го сравняваме с другите два подхода. В основата на ОЧС е идеята за обединяването и използването на спортни елементи, които да бъдат използвани с образователна цел в стремеж да се засегнат социални проблеми, развиването на социални умения и достигането на трайна социална промяна. Целият образователен процес е ясен, планиран и подготвен, поставящ реални и постижими резултати.

Пример за прилагането на този подход е кампанията „NowWeMOVE“, стартирана през 2012 от Международната Асоциация по Култура и Спорт. Главната амбиция на кампанията е да улесни междусекторното сътрудничество с цел промотирането на спорта и физическата активност. Неговите главни цели включват подобряването на осведомеността относно ползите от спорта и физическата активност сред европейските граждани, повишаване броя на леснодостъпните възможности за спорт и физическа активност чрез създаването на нови и усъвършенстването на вече реализирани проекти както и стремежа към трайно разрастване чрез взаимна подкрепа.

 Европейската Седмица на Движението и Спорта Move Week е най-голямото, отворено за всички, спортно събитие, което промотира спорта из Стария континент. То е насочено към широк кръг участници – спортни клубове и организации, градове, общини, институции и отделни личности. Move week включва различни общодостъпни събития на местно, национално и международно ниво които повишават интереса към спорта и физическата активност.

 ОЧС е неформален образователен подход, използващ спорт и физическа активност. Неговата цел е развиването на ключови умения у отделни личности и групи като по този начин помага за личностното развитие и постигането на трайна социална промяна. ОЧС създава учебна среда, в която всички се учат един с/от друг. ОЧС цели постигането на продължителна социална промяна. Методът изисква редица елементи, като например използването на спорт и физически упражнения за да може да установи силни учебни резултати, които да траят цял живот – толерантност, солидарност, всеобщо доверие между различните нации. По-уместно би било ОЧС да се разглежда като план за промяна, отколкото като тренировъчна спортна програма.

Според методологията, ОЧС представлява адаптиране на спорта и физическата активност към целите на планирания учебен процес. Това е процес на адаптиране от гледна точка на тяхното изразяване и представяне, което всъщност характеризира специфичността на ОЧС подхода. Той не предлага действия, които фокусират главно върху самия спорт. Например, практикуването на бойни изкуства, водено единствено от желанието за технически прогрес, без наличието на конкретен план, си остава действие ЗА спорта. А всъщност то може да развие самозащитата и уважението към околните. Главната идея е провеждането на един процес, в който приоритет е постигането на учебните цели. Спортът и физическата активност служат като средства за изпълняването на този приоритет, но самите те остават на заден план.

Още по темата за Образование чрез спорт можете да намерите TУК

Свържете се с нас и задайте Вашите въпроси по темата на +359 876 723 377

 

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]