Интернет платформата на „Младежка КАУЗА“

Младежка Кауза

На 25.10.13 се състоя втората среща на сдруженията партньори по проекта „Младежка КАУЗА“. В приятна атмосфера и приятелска обстановка се обсъдиха създадените до момента документи и предложения стратегически план за развитие на мрежата.

Единодушно беше приет предложения от BG Бъди Активен План за публичност и прозрачност. След обсъждане на различни предложения с единодушие беше взето решение наименованието на мрежата да бъде „Мрежа Младежка КАУЗА“. Беше предприета проверка на свободните домейни и беше решено наименованието на домейна да бъде KAUZA.NET

Беше избрана и концепция за логото, която да отговаря на изискванията на наръчника за комуникация и дизайн на проекти, по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., като окончателния вариант предстои да бъде одобрен.

Идейната визия за платформата породи най-широко дискусия като се реши финалната концепция на платформата да бъде представена по-късно.

BG Бъди Активен предложи потребителите на платформата да бъдат регулярно анкетирани относно нуждите им и предпочитанията им за тематиката на публикациите на платформата. Също предложи всяка организация да даде предложение за разработване на първите 10 ресурсни материала за платформата, като беше взето общо решение те бъдат направени според общи процедури за изработка, които предстои да бъдат създадени.

Като цяло идеята за платформата е да даде уникален ресурс и да бъде максимално полезна на заинтересованите НПО и младежки работници, така че обратната връзка ще бъде от особено значение. Всички предложения са добре дошли. Екипите на сдруженията, работещи по проекта „Младежка кауза“ ще продължат да работят по задачите си с увереност и желание.

Вече можете да разгледате интернет платформата на „Младежка КАУЗА“ тук

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]