Дискусията като основен елемент в Образование чрез спорт занятията

obrazvovanie_sport

Най-важният елемент на ОЧС е дискусионната част на учебния процес.

Ето и защо ние я считаме за най-важната част: дава на учащите се шанс да обсъдят не само своето поведение, но и самата ситуация за да могат да я свържат със своето ежедневие и със самата общност, в която живеят.Това разбира се зависи от темата, която желаете да засегнете със своите упражнения и доколко се задълбочите самата дискусия.

Как успешно да се организира полезна дискусия?

Първата важна стъпка е подробно да подготвите своите въпроси, както и или да ги обсъдите с останалите преподаватели или предварително да ги обмислите, за да се убедите, че ще водите дискусията задавайки правилните въпроси. Главните ви цели могат да ви насочат в това отношение, но точността на въпросите е толкова важна, колкото и това те да бъдат свързани с обема и опитността на вашата целева група и със средата като цяло. Също така, нужно е да имате гъвкавостта да реагирате в зависимост от различните ситуации, които могат да възникнат по време на самата дискусия.

Дискусионната част не се изчерпва със задаването на въпроси. Важно е да умеете да ръководите самата дискусия и да й придавате ясна структура. Винаги е от полза да предупреждавате учащите се какво да очакват от тази конкретна част на занятието. Ако те до сега не са се сблъсквали с подобни дискусии или с оценяване, то е нужно участниците предварително да научат техния смисъл и да разберат каква е тяхната роля в целия процес. За тази цел може да използвате няколко средства:

Първото, и най-важното, което можете да направите, е да давате, но и да сте отворени към получаването на обратна връзка. Учащите допринасят към дискусията чрез споделяне на това какво са видели, усетили и какво биха могли да извлекат от преживяното. В ролята си на преподавател може да изказвате мнения и коментари по време на или в края на занятието, но все пак най-важен принос имат самите учащи. Това определя реалното ниво на активно участие, което не трябва да бъде ограничавано от преподавателя чрез прекалено вмешателство с коментари и заключения. Изключително е важно да осигурявате обратна връзка по конструктивен начин, с цел създаването на позитивна атмосфера в групата.

Опитът ще ви покаже кога е нужно да се проявите като строг и/или стриктен лидер на дискусията и кога би било по-полезно да оставите дискусията да се случва от само себе си. Контролните умения като цяло биха ви помогнали да овладявате ситуацията и атмосферата в групата.

Обобщаването на аргументите или наблюденията би насочило вниманието на участниците към по-важните елементи на дискусията. Използването на ключови думи или изтъкването на резултати би помогнало на всички не само да следят дискусията, но и да се включат в нея във всеки момент, дори и участниците да не внимават през цялото време. Може също така да разяснявате определени твърдения по начина, по който искате те да бъдат разбрани. Това не се прави с цел манипулация, а за да насочите дискусията в желаната посока. За да се уверите, че цялата група разбира, може да повтаряте някои твърдения със свои собствени думи, докато не сте сигурни, че всички схващат техния смисъл. Повтарянето помага и в случаи, когато забелязвате, че някои участници изпитват затруднения, но не смеят сами да попитат.

Като цяло, всички тези средства служат за придаването на ясна структура на дискусията. Структура, видна за всички, която да превърне дискусията в учебно преживяване. Друг елемент, който може да ви помогне да създадете интересна дискусия е ролята на „адвокат на дявола“, или с други думи, да провокирате спор, изказвайки остро или крайно мнение. Това е помощно средство, което може да се използва във вече позната група, или просто да се прилага с голямо внимание, тъй като може да доведе до разгорещени кавги и да се превърне в преживяване, което някои участници не биха описали като „учебно“.

 Ако не успеете да разберете нечие твърдение/мнение, в ролята си на преподавател трябва да положите усилие то да ви стане ясно. Не само защото трябва да сте наясно с неговото значение, за да може да накарате дискусията да продължи, но и за да дадете пример на участниците, че е важно търсенето на взаимно разбиране. Правилното отношение е не да игнорирате, а да направите опит за разбиране. Така ще покажете на участниците как и те успешно могат да водят дискусия един с друг. Не е достатъчно да наложите едно общо разбиране за всеки, а да се стараете напълно да приемете всички мнения като отворени за разискване. Не е задължително да се съгласявате с всички мнения, но е нужно да умеете наистина да ги „чувате“. Това може да се окаже трудно, ако конкретното мнение противоречи на вашите ценности и характер.

Следва продължение по темата….

Още по темата за Образование чрез спорт можете да намерите TУК

Свържете се с нас и задайте Вашите въпроси по темата на +359 876 723 377

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]